61

what is the meaning of the sentence below


Ngibona lona walayikhaya engathi usejwayela kabi.Zama awungshanyelela,Zama awungkhorobela.Zama awungphakela,Zama awungenzele itiye.Yini ke elandelayo?Kanti ubani oqhashiwe lapha?....

placeholder text for bug in Chrome
working