नेपाल राष्‍ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न गठित व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ ।

The correct answer is "गभर्नर"

working