नेपाल राष्‍ट्रबैंकले कहिले देखी सधन बैंकिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

The correct answer is "वि‌ स २०३८"