नेपाल राष्‍ट्रबैंकले नोट निष्कासन गर्दा कति प्रतिशत सुन सुरक्षण वापत राख्‍नुपर्छ ।

The correct answer is "५० प्रतिशत"

working