ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel
 • »
 • Entertainment and Media»
 • Cartoons & Animation

Something There from Beauty and the Beast Finnish/English Translation

Updated on November 6, 2017
fairychamber profile image

Niina is someone who loves animations. She has watched Beauty and the Beast 1-3 in a year ever since she was 5 years old.

Beauty and the beast is my favorite animation...heck it´s my favorite movie of all time. It has it all; likable heroin, very complex character who turns out to become really charming, magic, music, wonderful sidekicks and mind blowing animated scenes. Translating songs from English to Finnish can be very tricky. However especially with Beauty and the Beast I feel that Finnish translation team did wonderful job.

Kaunotar ja Hirviö - Mä aavistan Voices and Singers : Belle - Mervi Hiltunen Beast/Hirviö - Matti Olavi Ranin Lumière - Juha Muje Cogsworth/Könni - Tom Wentzel Mrs. Potts/Rouva Pannu - Anneli Saaristo Chip/Kippo - Mika Ranin Direction: Pekka Lehtosaari

Finnish/English Translation

BELLE:
Mä aavistan/ I have a hunch
Hän hellä on / he is gentle
Hän yllättäen /he suddenly
Onkin vastustamaton /is irresistable
Mä ihastuin /I had a crush
Eilenhän/ only yesterday
En vielä tiennyt / I did not know
Hänestä saan ystävän / that he would become my friend

Hirviö/Beast:

Hän hymyillen /while smiling

Mua katselee / she is watching me

Ja kun hän koskettaa mua / when she touches me
Käsi värisee/ my hand shivers
Se totta on/ it is true
Hän hymyilee /she smiles
Hän minut katseellansa/ with her gaze
Täysin vangitsee/ she captivates me completely

BELLE:
Uutta ja ihmeellistä/ new and puzzling
Kuka tiennyt ois näin että käy?/ who would have thought that this would happen?
Hän ei oo prinssi kaunis/ he is not a beautiful prince
Mutta kauneus ei aina päällepäin
Kai näy / but I guess beauty does not always show


LUMIÈRE:
Ken arvaskaan? / who would have guessed?

ROUVA PANNU/MRS. POTTS:
Voi taivas niin! /oh heavens yes!

LUMIÈRE:
En tiennytkään/ I did not know!

ROUVA PANNU/MRS POTTS:
Ei kukaan niin/ no one did so

LUMIÈRE:
Ett' siinä noinkin kovin hyvin viihdytään / that they are so very well getting a long

ROUVA PANNU/MRS. POTTS:
Se kovin kummaa!/ very strange that is!

LUMIÈRE & ROUVA PANNU/LUMIÈRE & MRS.POTTS
Me katsomme/ we will look
Nyt päivän kaks'/ now day or two
Jos vaikka suhde /if this affair could
Tulis' vielä rakkaammaks/ still turn into love

KÖNNI/COGSWORTH:
Kunpa noiden suhde tulis vielä rakkaammaks/ I wish those two´s affair will turn into love

ROUVA PANNU:
Jos vaikka suhde tulis vielä rakkaammaks/ if only that affair would turn into love

Comments

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  No comments yet.

  working