ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Den værste pub i Odense

Updated on March 18, 2012

Den værste pub i Odense er Eydes!!

Jeg var igår, d. 18. marts 2012, på Eydes Gastro Pub i Odense med min familie. Det var en meget dårlig oplevelse, og jeg ser meget lille grund til, at jeg skulle vende tilbage på et tidspunkt.

Da vi kommer ind står der en ubemandet desk, hvor man henvender sig, hvis man vil have et bord. Pubben var næsten tom, og der var hverken mand bag desken eller et skilt om, at man skulle vente. Derfor går vi hen til en af båsene, sætter os og venter på betjening. Der er i alt tre båse ved siden af hinanden, og de to yderste var besat af os i den ene og et andet selskab i den anden. Den anden bås bliver betjent, og tjenerinden går forbi os flere gange. Efter godt et kvarter siger hun, at hun nok skal være der lige straks, og efter yderligere 10 minutter bliver vi så betjent for første gang, hvilket vil sige, at vi efter ca. 25 minutter fik menukort udleveret, så vi kunne bestemme os for, hvad vi ville bestille. På det tidspunkt har vi trykket 2 gange på en "bestillings-knap", ligesom de har i flyene, når man vil tale med en steward eller en stewardesse. Vi har trykket med i hvert fald 10 minutters mellemrum, og ingenting er sket. Tjenerinden forklarer, at hun ikke vidste vi var her, og at vi skulle have ventet i døren. I denne sammenhæng spørger vi, om knappen ikke virker, men den er der ikke noget i vejen med. Vi bestiller med det samme, da vi havde set menuen udenfor og allerede havde bestemt os, for vi kunne godt regne ud, at hvis det tager 25 minutter at få et menukort, hvor længe ville det så ikke tage før, man kunne bestille.

Efter cirka 10 minutter kommer tjenerinden ned til os igen for at høre, om hun "ikke kunne få os til at finde et andet bord", da det bord, vi havde sat os ved, var reserveret til en halv time efter. Det skal siges, at vi ikke får et nyt bord, da tjenerinden ikke leder os til et nyt et, men i stedet bliver vi bare smidt væk fra det, vi havde sat os ved. Efter godt 10 minutter kommer vores mad så. Den var egentlig ret lækker, men vi ventede godt nok også længe.

Det var en meget ubehagelig oplevelse på Eydes, og jeg tror aldrig jeg kommer tilbage. Jeg vil ikke anbefale andre stedet, for det er svært at vurdere, om det bare er skidt service, om de er ligeglade med kunderne eller om de havde noget personligt mod os, da vi var der. Det var helt uhørt at undlade at betjene os, og det var endnu værre, at vi decideret blev smidt væk, fordi betjeningen var så lang.

Der er mange andre barer, restauranter og pubs i Odense, og jeg ville aldrig vælge Eydes først. Hvis man vil have en hyggelig middag med familie eller venner, vil den blive ødelagt af Eydes. Jeg har hørt godt om Franck A, men jeg har stadig tilgode at spise der. Hvis man besøger Odense som turist, kan man også får en bedre oplevelse et andet sted.

Eydes får én stjerne af mig.
Eydes får én stjerne af mig.
En lille -, det de selv kalder en stor - og en mellem sodavand på Eydes.
En lille -, det de selv kalder en stor - og en mellem sodavand på Eydes.

Comments

    0 of 8192 characters used
    Post Comment

    No comments yet.

    working