ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel
 • »
 • Politics and Social Issues»
 • Asia Political & Social Issues

Gloria Arroyo and Le Cirque: A Banquet Menu Gone Horribly Wrong

Updated on August 18, 2012
A look at the Menu ordered by Gloria Macapagal Arroyo's entourage
A look at the Menu ordered by Gloria Macapagal Arroyo's entourage

DINNER GONE HORRIBLY WRONG

If only Philippine President Gloria Macapagal Arroyo could look into the future, she would have settled for a less glamorous meal for her entourage at LE Cirque, New York. But the shit has hit the fan... and the fan is still whirling like hell.

A sample of the menu...

Golden Osetra Caviar:

An 'old school' quality caviar. For hundreds of years it has been the preferred choice of of royalty. It has low salt content with sizes ranging from large to medium sized and colored from golden yellow to dark brown. It must not be forzin just chilled. Php13,720/order <--- A very large sum when you realize that many Filipino families survive on PhP30.00 a day.


California Osetra Caviar
An all around domestic California caviar tthat has a distinctive and lively flavor. The eggs are clean and nicely separated with light grayish to black color.  P4,900/order <--- Average Filipino families have this much for a salary.

Golden Osetra Caviar - Sa Tagalog, kumpol-kumpol na itlog ng isda. Rare daw ito. Malansa at lasang bagoong, sabi ng iba. Kulay itim lang to pero ang lasa siguro nito ay kagaya din ng itlog ng galunggong, di kaya? Php13,720/order
Golden Osetra Caviar - Sa Tagalog, kumpol-kumpol na itlog ng isda. Rare daw ito. Malansa at lasang bagoong, sabi ng iba. Kulay itim lang to pero ang lasa siguro nito ay kagaya din ng itlog ng galunggong, di kaya? Php13,720/order
California Osetra Caviar - Kumpol-kumpol na itlog ng isda na mula sa California. Mas mura kesa sa Golden Osetra Caviar. P4,900/order
California Osetra Caviar - Kumpol-kumpol na itlog ng isda na mula sa California. Mas mura kesa sa Golden Osetra Caviar. P4,900/order
Le Cirque Salad - Pinaghalo-halong mga gulay tulad ng lettuce (wag kayong jologs, hindi [let-us] ang pronunciation nyan, kundi [let-is] , okay?) sige na nga litsugas nalang ano pa ba yan? ersibuyas, balat ng sibuyas, sitaw, mayana, dahon ng gumame
Le Cirque Salad - Pinaghalo-halong mga gulay tulad ng lettuce (wag kayong jologs, hindi [let-us] ang pronunciation nyan, kundi [let-is] , okay?) sige na nga litsugas nalang ano pa ba yan? ersibuyas, balat ng sibuyas, sitaw, mayana, dahon ng gumame
Le Cirque Lobster Salad - Pinaghalo-halong mga gulay tulad ng lettuce (wag kayong jologs, hindi [let-us] ang pronunciation nyan, kundi [let-is] , okay?) sige na nga litsugas nalang ano pa ba yan? ersibuyas, balat ng sibuyas, sitaw, mayana, dahon ng
Le Cirque Lobster Salad - Pinaghalo-halong mga gulay tulad ng lettuce (wag kayong jologs, hindi [let-us] ang pronunciation nyan, kundi [let-is] , okay?) sige na nga litsugas nalang ano pa ba yan? ersibuyas, balat ng sibuyas, sitaw, mayana, dahon ng
Le Cirque Tuna - Merong lobster meat, pipino, avocado, kamatis, okra saka dahon ng sibuyas. P2,842 isang plato nyan
Le Cirque Tuna - Merong lobster meat, pipino, avocado, kamatis, okra saka dahon ng sibuyas. P2,842 isang plato nyan
Le Cirque Soft Shell Crab Tempura - Ngayon ko lang nalaman na meron palang crab na soft ang shell nyaahihihihiSo ang ingredients dyan ay crab saka harina tapos may kamote at ang paborito ni Popeye na spinach P1,078 /platter
Le Cirque Soft Shell Crab Tempura - Ngayon ko lang nalaman na meron palang crab na soft ang shell nyaahihihihiSo ang ingredients dyan ay crab saka harina tapos may kamote at ang paborito ni Popeye na spinach P1,078 /platter
Le Cirque Spring Pea Soup - Mga pataning pinaikot at pinalamutak sa blender para maging soup. A.k.a. Etchas ng baby P1,176 isang bowl?
Le Cirque Spring Pea Soup - Mga pataning pinaikot at pinalamutak sa blender para maging soup. A.k.a. Etchas ng baby P1,176 isang bowl?
Le Cirque Wild Burgundy Escargot - Pronounced as [es-kahr-goh] . Tandaan nyo yan para hindi kayo magmukhang enggot pag kumain kayo sa Le Cirque in the future, okay? Ang escargot ay kuhol. Madami nyan sa palayan kapag tag-ulan. Hmmmsarap ng ginataang
Le Cirque Wild Burgundy Escargot - Pronounced as [es-kahr-goh] . Tandaan nyo yan para hindi kayo magmukhang enggot pag kumain kayo sa Le Cirque in the future, okay? Ang escargot ay kuhol. Madami nyan sa palayan kapag tag-ulan. Hmmmsarap ng ginataang
Le Cirque Torchon of Foie Gras - Ang foie gras ay atay ng bibe or gansa. Ang pagbigkas nito ay [fwah-grah] . Ang torchon naman ay isang paraan ng pagluto ng foei gras na kung saan ibinabalot ito sa isang tuwalya at niluluto sa mainit na likido tulad
Le Cirque Torchon of Foie Gras - Ang foie gras ay atay ng bibe or gansa. Ang pagbigkas nito ay [fwah-grah] . Ang torchon naman ay isang paraan ng pagluto ng foei gras na kung saan ibinabalot ito sa isang tuwalya at niluluto sa mainit na likido tulad
Paupiette of Black Cod - Itoy manipis na piraso ng isda (black cod) na nirolyong parang shawarma at merong mga gulay sa gitna. Paupiette is pronounced as [poh-pyet] . P2,401.00
Paupiette of Black Cod - Itoy manipis na piraso ng isda (black cod) na nirolyong parang shawarma at merong mga gulay sa gitna. Paupiette is pronounced as [poh-pyet] . P2,401.00
Le Cirque Halibut Poached in Cocunut Milk - Halibut is pronounced as [hal-uh-buht] . Ito ay isang uri ng isda. Ang price P1,960
Le Cirque Halibut Poached in Cocunut Milk - Halibut is pronounced as [hal-uh-buht] . Ito ay isang uri ng isda. Ang price P1,960
Dover Sole - Isa rin itong uri ng isda at ito rin ang pinakamahal sa main course na inorder ng ating mga public servant P3,675 wow na wow. Ano kaya ang lasa nyan, noh?
Dover Sole - Isa rin itong uri ng isda at ito rin ang pinakamahal sa main course na inorder ng ating mga public servant P3,675 wow na wow. Ano kaya ang lasa nyan, noh?
Le Cirque Saddle of Lamb - Ano ba ang saddle sa Tagalog. Hmmmpart daw ng backbone and loins. Eh ano yung loins sa Tagalog? Tadyang o pigi? Ay basta tupa lang yan! P2,548 naman yan
Le Cirque Saddle of Lamb - Ano ba ang saddle sa Tagalog. Hmmmpart daw ng backbone and loins. Eh ano yung loins sa Tagalog? Tadyang o pigi? Ay basta tupa lang yan! P2,548 naman yan
Krug Champagne - Sa sobrang sarap ng Krug, umorder sina Gloria ng labing-isang bote nito. Kulang-kulang Php 249,000 lang naman iyang 11 bottles na yan. Ilang ginbulag kaya ang mabibili sa Php 235k? Teka, downpayment na yan para sa isang kotse o bahay
Krug Champagne - Sa sobrang sarap ng Krug, umorder sina Gloria ng labing-isang bote nito. Kulang-kulang Php 249,000 lang naman iyang 11 bottles na yan. Ilang ginbulag kaya ang mabibili sa Php 235k? Teka, downpayment na yan para sa isang kotse o bahay

I know Presidents have their perks, but GMA has outdone herself this time.  t was further complicated by the coming elections and the embarassing governement response to the twin typhons that hit the country. These dragged her popularity down down down... so much that she had to scrap plans for a presidential jet.

And when President Obama stopped by a burger chain to gobble up a short meal... oh well that sure was another blow to Gloria Macapagal Arroyo.

Comments

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  No comments yet.

  working