ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel
  • »
  • Fashion and Beauty»
  • Clothing

Zwangerschaps Navel Piercings

Updated on January 25, 2014

Zwangerschaps Piercings - Het is Mogelijk

Zwanger? en heb je nog steeds een navelpiercing? Dan is hier een oplossing, waar ik zelfs nog tot voor kort niet wist dat het bestond.

Dit is een speciale piercing, die voorkomt uitgroei en lelijke littekens, mocht je normale piercings gebruiken.

Deze piercing is gemaakt van P.T.F.E. Dat is een piercing gemaakt van een buigzame stof, die je de hele zwangerschap kunt blijven dragen. Als je je metalen piercing laat zitten , kan hij naar buiten worden gedrukt door het groeien van je buik. Dat kan gaan trekken en pijn doen. Daarom is het verstandig de metalen piercing in de tweede helft van je zwangerschap eruit te halen. Er bestaat dan wel een kleine kans dat het gaatje dichtgroeit.

De piercings zijn gemakkelijk zelf in te korten met een schaar of een scherp mesje tot de gewenste lengte.

In Nederland is er maar 1 adres voor deze bijzondere ontwikkeling, en dat is Zwangerschapsnavelpiercing.nl

Wat is een Piercing?

Een stukje achtergrond, van wat een piercing nou is.

Piercings kunnen tegenwoordig op veel verschillende lichaamsdelen worden aangetroffen. 25 jaar geleden waren dat nog oorbelletjes, later kwam het neusknopje en tegenwoordig zijn de navel, wenkbrauw, tepel en tong ook heel normaal. Wat ook gebeurt zijn piercings door geslachtsdelen, alhoewel sommige mensen hier nog veel moeite mee hebben.

De Betekenis

Het woord piercing is afkomstig van het woord: "to pierce", wat doorboren betekent.

Een Piercing zetten

Eerst wordt de huid rond de plek waar de piercing moet komen schoon gemaakt met een ontsmettingsmiddel. Voor het piercen wordt een piercingnaald van chirurgisch staal gebruikt. Soms wordt er een 'forcep' gebruikt. Dat is een klem met 2 lusjes, waar doorheen gepierced wordt. De plaats waar de piercing moet komen wordt gemerkt.

Als een piercing op de verkeerde plek zit, kan het gebeuren dat de piercing uit groeit, dat er scheurtjes of littekens komen en dat er fatale bloedingen, verlammingen en zenuwbeschadigingen ontstaan.

Als dus de plek waar de piercing komt gemerkt is, duwen ze de naald er doorheen. Dit gebeurt met behulp van een kurk. Dan wordt het sieraad in de naald geplaatst en halen ze de naald er doorheen, zodat het sieraad op de goede plek terecht komt.

De naald is dus hol, om het sieraad mee te kunnen nemen en in de opening te doen. De plekken die het meest pijn doen zijn de tepels en tussen de neusgaten. De plaatsen waar er gebruik wordt gemaakt van verdoving zijn de geslachtsdelen, de tong en de lip.

Waarom Laten Mensen piercings laten zetten

De reden om een piercing te laten plaatsen kan heel verschillend zijn. Behalve om je lichaam te verfraaien kun je het ook doen om trendy te willen zijn of omdat ze erbij willen horen. Of voor verhoging van het seksuele genot.

Mislukte Piercings

Als je je wond niet goed verzorgt, of hij is fout aangebracht, dan kun je ernstige ziektes oplopen zoals een ontstoken navel, bloeding in de tong, grote littekens, verlammingen en infecties. In het ziekenhuis is het ook vaak voor chirurgen een probleem om een piercing te verwijderen als een patient een belangrijke operatie moet ondergaan.

Of als iemand geopereerd moet worden in de buurt van een piercing. Als iemand bewusteloos binnen wordt gebracht, staan de artsen vaak helemaal machteloos. De piercing moet dan losgeknipt worden, of hij wordt losgeschroefd. Ze gebruiken daarbij allerlei tangen. Als je in Canada een piercing hebt laten zetten, dan mag je ongeveer 12 maanden geen bloed-donor zijn.

Hoe maak je een Navel Piercing Schoon - Wel in het Engels - Maar iets beters is er niet

Nog geen 18 En dan een Piercing?

Ik ben nog geen 18 en wil een piercing, mag dat?

Ok, je bent jong en je wilt wat. In de wet is duidelijk de volgende zaken vastgelegd :

- onder de 12 jaar alleen in de oorlel een piercing mag worden gezet,

- tussen de 12 en 16 jaar alleen gepierced mag worden als een van de ouders (of wettige vertegenwoordiger) meekomt

- tussen de 12 en 16 jaar geen genitale piercing mag worden gezet en bij meisjes ook geen tepelpiercings; in beide gevallen ook niet als een van de ouders of (wettige vertegenwoordiger) meekomt

Mijn Persoonlijke Tip : Neem je ID-kaart mee, in geval van twijfel over je leeftijd.

Hoe hoort een piercing gezet te worden?

Je wilt wel weten HOE het gedaan wordt...

Bij het zetten van een piercing wordt gebruik gemaakt van steriele instrumenten. Deze instrumenten worden van tevoren gesteriliseerd in een sterilisator of autoclaaf.

Dit is nodig om alle bacteriën, ziektekiemen en virussen te vernietigen. De naalden, instrumenten en het sieraad blijven tot vlak voor gebruik in de steriele verpakking.

De huid rond de te piercen plek wordt schoon gemaakt met een ontsmettingsmiddel met alcohol op minstens 70%.

Vervolgens wordt de plek waar de piercing moet komen, aangetekend op je lijf. Soms wordt er een ‘forcep’ gebruikt. Dit is een klem met twee lusjes, waar de naald doorheen gaat.

Dit hoort zich heel eng aan, maar dat is het helemaal niet dus.

Met een speciale naald wordt een gaatje geprikt.

De naald wordt weggehaald en er blijft dan een kunststof buisje achter.

Het sierraad wordt hierdoor heen gehaald, het buisje verwijderd en het sieraad afgewerkt.

En je hebt een piercing in je lichaam.

De Gevaarlijke kanten van Piercings Zetten

Wanneer is het gevaarlijk om een piercing te laten zetten?

Ok, ik wil je niet af laten schrikken, maar er zijn natuurlijk ook gevaarlijke kanten van het laten zetten van piercings.

Wanneer is het gevaarlijk om een piercing te laten zetten?

- Als je onder invloed bent van drugs of alcohol. Bepaalde geneesmiddelen (zoals pijnstillers), hasj, marihuana, cocaïne, speed, amfetamine, XTC en LSD kunnen pijngevoel, bloeden of angst versterken.

- Als je lijdt aan één van de volgende gezondheidsklachten: diabetes, hemofilie, metaalovergevoeligheid, contactallergie, immuunstoornis, hart- en vaatafwijkingen. Of bij gebruik van antistollingsmiddelen.

- Zet een piercing nooit op plaatsen waar je plastische chirurgie of radiotherapie hebt ondergaan. Of op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op je lichaam voordoen.

Mocht je één van de hier boven omschreven problemen hebben, is het verstandiger om eerst aan je huisarts te vragen of het zetten van een piercing verstandig is.

Breng de piercer op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn, bijvoorbeeld: medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, epilepsie e.d

Wat is een informed consent?

Een 'informed consent' is een verklaring, die je moet ondertekenen op het moment dat je een piercing laat zetten. Hierin staat o.a. dat je het eens bent met het zetten van de piercing en dat je weet wat de eventuele gevolgen zijn.

Stel dat jij je piercing zelf niet goed verzorgt (of je lichaam stoot de piercing af) dan kan de piercer daar niets aan doen en daar wil en kan hij dus ook niet aansprakelijk voor worden gesteld.

In het kort: je geeft een verklaring af dat je weet waaraan je begint.

De verwoestende werking van de Tongpiercing

Afkomstig van een Krantenartikel

Tongpiercings veroorzaken bij veel dragers mondinfecties en beschadigingen van het glazuur. Naar schatting krijgt een op de drie piercingdragers last van het sieraad. Vooral onder jongeren is een piercing door de tong, neus, oor, navel of zelfs geslachtsdelen razend populair - er zouden in Nederland 2 miljoen gepiercten rondlopen.

Een piercing in de mond is extra risicovol. Het weefsel in de tong bevat veel bloedvaten en is kwetsbaar voor bloedingen en infecties. Ook kan het sieraad vast kan komen te zitten tussen kiezen.

De woordvoerder van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) zegt dat de tandartsen van het centrum met regelmaat patiënten zien die beschadigd glazuur hebben. Ontstoken of uitgescheurd tongvlees komt ook wel voor, net als het ingroeien van de piercing of een beschadiging van een zenuw.

Niet bekend is in hoeveel gevallen de piercing tot serieuze klachten leidt, daar is geen onderzoek naar gedaan. "Maar de hoogleraren zien genoeg om het zetten van piercings in de mond af te raden", aldus de Acta-woordvoerder.

Colgate schat in een persbericht over het desinfecterende mondspoelmiddel Total Plax dat een derde van de 2 miljoen piercingdragers in Nederland last heeft. Colgate baseert zich op cijfers van het Irish Medical Journal, januari 2002.

Niet bekend is of de daarin genoemde infecties zijn veroorzaakt door onzorgvuldig plaatsen van de piercing, of door slechte nazorg van de drager.

Een mondhygiëniste zegt in haar praktijk weinig piercings tegen te komen.

"Bij een aantal patiënten heb ik wel schade gezien. En glazuur dat eenmaal weg is, komt nooit meer terug."

Met goed spoelen met een middel met chloorhexidine kan veel ellende worden voorkomen.

Zou jij een Piercing laten zetten? - Je mening is gevraagd...

    0 of 8192 characters used
    Post Comment

    No comments yet.