विश्‍वमा कागजी नोट को सुरुवात कुन देश बाट भएको हो ।

The correct answer is "चीन"

working