I need the lyrics of this song, mahadeshwara daya barade neenillade nanage baduk

 1. profile image45
  tejaskrishnaposted 8 years ago

  I need the lyrics of this song, mahadeshwara daya barade neenillade nanage badukellideyee

  A national award winning devotional song, sad song... I want the lyrics.

 2. Wayne Brown profile image83
  Wayne Brownposted 8 years ago

  There are two sites on the web that may help you.  I have listed them below:

  www.megachords.com

  www.chordie.com

 3. Philip Raja profile image59
  Philip Rajaposted 2 years ago

  Madeshwaraha  …………     dhayabarade ……….
  Bharee-dhaga            bal-lelle    bhara-bharede….
  Nen-ilathe   nana-kay        bathu-kelethey…..

  Maadeshwaraha……..  dayabaradhe ………


  1)  Haka-lellu     nena-they   dhei-yana   Irul-leloo     nina-kuna    kaana Maha-deva   nenai-yatha    ninaha   Hirai-dheiya   nanai-yha     piranaha
  Kanaha-selu    nen-hay    samey       Manaha-thelu    nen-hay    samey
  Husu-husuru      nina   hesara      Khn-theradhoo    nodu   samey

  Manadeva  mahadeshwarane-hay Eemooriya kelu
  Naa    thalen-riyaha    ee   vedhanay
  Nija    bakatha    nankey-kaiyaa     ee    soothanay


  2) Devaa-thee  devathakela-halli      kabate  thantha  swamy
  Nambitha maniyalle naliuva      Idha-deiva    nee-nay     swamy
  Sire-thana-dha   sikiye kelay      Badaa-thana    vedha-niya  dhalay
  Ninaha   padha     sera-enthao      Muduvai-thu    nandh-ey    bhalay

  Na   madith-entha    phapa
  Pari-harishu     deeva

  Eee-dhasada     melay   mudesee-dhakay
  Eee   harasadha    badhugu     nana-kedha-kay.


  3) Nina-khanaloo-enthu     bandhey      Baleloo    nondhu     bend-hay
  Mahadeva  enbadha –varaku      Bher-heanu  kanay   thandhey
  Than-dhyoo     nee-nay    swamy      Thayuu    nee-nay    swamy
  Na-kanta    bandhu   balaka                Ela-voo    nee-nay     swamy

  Nina  patha    nambee    bandhe
  Daya  thoru    maadeva

  Nee   iladha    baalu    sugavele-they
  e   harasthay    nanakey    bhaal   ilee-they.

 
working